| |     ћирилица | english  
Naslovna
Izdavanje biometrijskog pasoša

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Ambasadu.

Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju) traje do 30 minuta.

Neophodna dokumenta za izdavanje biometrijskog pasoša:

 1. Dokument za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije: biometrijski pasoš, plavi pasoš SRJ, lična karta ili vozačka dozvola. Ukoliko podnosilac zahteva ne poseduje nijedan od navedenih dokumenata izdat od strane nadležnog organa u Republici Srbiji, neophodno je podneti važeći kanadski identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, PR card).
 2. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša.
 3. Originalni izvod iz matične knjige rođenih  izdat u Republici Srbiji, samo prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog biometrijskog pasoša, izvod je potreban jedino ako je došlo do promene ličnih podataka.


Prilikom podnošenja zhateva za izdavanje prvog biometrijskog pasoša dokumenta pod tačkom 2 i 3 (uverenje o državljantsvu i izvod iz matične knjige rodjenih) pribaviće nadležan organ za izdavanje pasoša uz saglasnost podnosioca zahteva. U tu svrhu se potpisuje odgovarajuća izjava prilikom podnošenja zahteva. Prema Zakonu, rok za pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti je 15 dana.
Podnosioci zahteva, bez obzira na zakonsku obavezu pribavljanja dokumenata službenim putem, mogu samostalno da pribave dokumenta pod tačkom 2 i 3 i iste podnesu na uvid prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša.
Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjavu možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i kada je jedan roditelj strani državljanin, pogledajte ovde. Potpis roditelja na izjavi treba da bude overen od strane Notary Public a potom overen štambiljem Ministarstva spoljnih poslova Kanade. Prilikom podnošenja zahteva za maloletno dete, roditelji moraju da se identifikuju dokumentom kao što su važeći srpski pasoš ili lična karta.
Konzularna taksa u iznosu od 93 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om.
Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca. Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u Ambasadu pošto se prethodno dobije obaveštenje da je biometrijski pasoš dostavljen Ambasadi radi uručenja.
Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:

 • ovlašćenje (ovlašćenje mora da bude napisano na srpskom jeziku i overeno ispred notara. Uzorak ovlašćenja možete pogledati ovde)
 • pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja)
 • važeći pasoš ovlašćenog lica

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

 • decu rođenu u Kanadi dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno ne upišu u matiču knjigu rođenih u Republici Srbiji.
 • koja zaključe brak u Kanadi i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji. klikni

NESTANAK PASOŠA

U slučaju gubitka ili  krađe biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je prijaviti nestanak pasoša kanadskojkoj policiji i o tome dobiti potvrdu/izveštaj. Nakon toga se u Ambasadi Republike Srbije u Otavi može pokrenuti procedura za proglašavanje nestalog pasoša nevažećim i podneti lično zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I  Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Kanadski identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.
 2. Izveštaj policije o nestanku pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
 4. Kopija uplatinice kao dokaz o plaćenoj taksi za oglašavanje pasoša nevažećim na tekući račun JP „Službeni glasnik R Srbije“ u iznosu od 42,00 dolara. Uputstvo za uplatu možete pogledati ovde.
 5. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim (35,00 dolara) i izdavanje novog pasoša (93,00 dolara) u iznosu od 128,00 dolara može se platiti isključivo u gotovini ili Money Orderom.

II   Za izdavanje putnog lista neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Kanadski identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Ambasada službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Ambasadi, neophodno je istu potpisati pred notarom.
 2. Izveštaj policije o nestanku pasoša
 3. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)
 4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
 5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
 6. Konzularna taksa u iznosu od 62,00 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om.
 7. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.
 8. Ambasada preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.

 
IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi mesec dana od dana izdavanja.
Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučejevima propisanim Zakonom.
Zahtev za izdavanje putnog lista se mora podneti lično, dolaskom u Ambasadu Republike Srbije u Čikagu ili putem pošte.


Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Dokument za identifikaciju (važeća lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Kanadski identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. U tom slučaju neophodno je priložiti uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili potpisati izjavu da Ambasada službenim putem pribavi podatak o državljanstvu Republike Srbije neophodan za postupak odlučivanja (MS Word ili PDF format). Ako se izjava ne potpisuje u Ambasadi, neophodno je istu potpisati pred notarom.
2. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)
3. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)
4. Konzularna taksa u iznosu od 62,00 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om
5. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.
Ambasada preporučuje da se pre kupovine avionske karte za povratak u Srbiju, prethodno proveri da li je potrebna tranzitna viza za zemlju preko koje će nosilac putnog lista R.Srbije putovati za Srbiju. Navedeno možete proveriti ovde.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Ambasadi.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Pitanje: Da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš treba da podnesem izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije?
Odgovor Ambasade: U skladu sa odredbama novog Zakona o upravnom postupku, koje su stupile na snagu 8. juna 2016. godine, nije više obavezno da se uz zahtev za izdavanje pasoša podnosi izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu. Podatke iz navedenih dokumenata je u obavezi da pribavi nadležni organ za izdavanje pasoša uz vašu saglasnost. Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka službenim putem ćete potpisati u Ambasadi prilikom podnošenja zahteva za pasoš.
Pitanje: Da li postoji rok za pribavljanje podataka službenim putem i da li će se to odraziti na vreme za koje ću dobiti pasoš?
Odgovor Ambasade: Zakonski rok za pribavaljanje podataka neophodnih za rešavanje zahteva za pasoš službenim putem je 15 dana. Morate računati da će se za to ili kraće vreme produžiti proces rešavanja vašeg zahteva za pasoš.   
Pitanje: Da li se naplaćuje dodatna taksa za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem prilikom podnošenja zahteva za pasoš?
Odgovor Ambasade: Dodatna konzularna taksa se ne naplaćuje za pribavljanje neophodnih podataka službenim putem. Organi državne uprave su dužni da razmenjuju podatke iz službenih evidencija i u tu svrhu se ne naplaćuje taksa. Prilikom podnošenja zahteva za pasoš je potrebno platiti samo propisanu konzularnu taksu za izdavanje pasoša.
Pitanje: Već sam pribavio izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu. Da li navedena dokumenta mogu da podnesem uz zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Ambasade: Stvar je vašeg izbora da li prilikom podnošenja zahteva za pasoš želite da podneste na uvid navedena dokumenta.  Ukoliko ih već posedujete, preporučujemo da ih doneste jer ćete na taj način skratiti proces rešavanja vašeg zahteva za vreme koje bi bilo potrebno da se neophoni podaci pribave službenim putem.
Pitanje: Već posedujem biometrijski pasoš. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi dobio novi pasoš.
Odgovor Ambasade: S obzirom da već posedujete biometrijski pasoš prilikom podnošenja zahteva za izdavanje novog pasoša potrebno je da donesete na uvid pasoš koji već posedujete i platite propisanu konzularnu taksu.
Pitanje: Pošto sam dvojni državljanin ne posedujem pasoš Republike Srbije ali imam važeću biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije. Interesuje me šta mi je potrebno od dokumenata da bi podneo zahtev za pasoš Republike Srbije.
Odgovor Ambasade: S obzirom da već posedujete biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša potrebno je da donesete na uvid navedenu ličnu kartu i platite propisanu konzularnu taksu.
Pitanje: Ne posedujem ni jedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije. Da li je moguće podneti zahtev za izdavanje pasoša na osnovu važećeg kanadskog identifikacionog dokumenta?
Odgovor Ambasade: S obzirom da ne posedujete nijedan važeći identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije (pasoš, lična karta, vozačka dozvola) vaš identitet se može utvrditi na osnovu važećeg kanadskog dokumenta kao što su pasoš, vozačka dozvola, Permament Resident karta. Istovremeno bilo bi od koristi da sa sobom ponesete stare dokumente izdate u Srbiji, poput plavog pasoša SRJ i druge zbog podataka koje isti sadrže.
Pitanje: U Kanadu sam došao pre nekoliko decenija u vreme bivše Jugoslavije. Interesuje me da li i na koji način mogu da dobijem srpski pasoš?
Odgovor Ambasade: Pasoš Republike Srbije može dobiti svaki državljanin Republike Srbije, jedino ukoliko ne postoje zakonom predvidjene smetnje. Ukoliko pouzdano znate da ste državljanin Republike Srbije zahtev za pasoš možete podneti u Ambasadi. Ukoliko niste sigurni da ste državljanin Republike Srbije sugerišemo vam da kontaktirate Ambasadu koja će vam pomoći ili uputiti na način na koji se može utvrditi činjenica državljanstva.
Pitanje: U mojim dokumentima nema JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina). Da li to može biti prepreka da podnesem zahtev za izdavanje pasoša?
Odgovor Ambasade: Zahtev za pasoš možete podneti i bez JMBG. Ukoliko se u postupku rešavanja zahteva utvrdi da zaista nemate JMBG, isti će vam biti odredjen i upisan u novi pasoš.
Pitanje: Posedujem plavi pasoš SR Jugoslavije na kojem piše da važi do 15. avgusta 2018. Interesuje me da li sa tim pasošem mogu da putujem?
Odgovor Ambasade: Sa navedenim pasošem ne možete da putujete bez obzira na datum važenja koji je upisan u pasošu. Tzv. plavi pasoši su prestali da važe 31. decembra 2011.godine. Savetujemo vam da podneste zatev za izdavanje novog biometrijskog pasoša.
Pitanje: S obzirom da boravim u Britanskoj Kolimbiji molim da me obavestite gde u Kanadi mogu da podnesem zahtev za biometrijski pasoš?
Odgovor Ambasade: Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti u bilo kom od dva diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u Kanadi. To su: Ambasada u Otavi i Generalni konzulat u Torontu. Za ostale konzularne usluge neophodno je da se obratite nadležnom predstavništvu u skladu sa jurisdikcijom.
Pitanje: S obzirom da boravim u Alberti da li postoji neki drugi način da se podnese zahtev za biometrijski pasoš osim ličnog dolaska?
Odgovor Ambasade: Zahtev za pasoš mora da se podnese lično jer se prilikom podnošenja zahteva preuzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija).
Pitanje: Boravim u Kanadi dugi niz godina i interesuje me na koji način mogu da pribavim izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu iz Srbije?
Odgovor Ambasade: Dokumenta se mogu pribaviti na jedan od sledećih načina:
- lično, ukoliko putujete u Srbiju;
- preko rođaka ili prijatelja koji bi trebalo da kontaktiraju nadležnog matičara i provere da li u vaše ime mogu da podignu dokumenta. U nekim opštinama dokumenta se mogu naručiti iz Srbije i putem pošte ili online;
- preko Ambasade – pogledajte na sajtu: Ostale konzularne usluge/Pribavljanje dokumenata iz Srbije;
- preko nekoliko portala iz Srbije, preko kojih dokumenta možete naručiti online -    http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs
Pitanje: Na sajtu sam pročitao da je potrebno da priložim izvod iz matične knjige rodjenih izdat od organa Republike Srbije. S obzirom da sam rodjen u Hrvatskoj da li prihvatate hrvatski izvod iz matične knjige rodjenih?
Odgovor Ambasade: Prilikom podnošenja zahteva za pasoš može se podneti izvod iz matične knjige rodjenih izdat od nadležnih organa bivših jugoslovenskih republika. Istovremeno vas obaveštavamo da postoji zakonska mogućnost da i u Srbiji, ukoliko imate prebivalište, budete upisani u matičnu knjigu rođenih i da vam se nakon toga izda srpski izvod iz matične knjige rođenih. Zahtev za upis morate da podnesete nadležnom matičaru u Srbiji.
Pitanje: Da li je neophodno da dolazim u Otavu radi preuzimanja biometrijskog pasoša?
Odgovor Ambasade: Neophodno je da dodjete u Otavu da lično preuzimete pasoš. Postoji zakonska mogućnost da date ovlašćenje licu koje u vaše ime može da preuzme pasoš. To je regulisano članom 32 Zakona o putnim ispravama, koji glasi: “Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno, zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti“.
Pitanje: Da li postoji određeno vreme u koje se može preuzeti biometrijski pasoš?
Odgovor Ambasade: Biometrijski pasoši se uručuju svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova. Napominjemo da Ambasada ne prima stranke u dane srpskih i kanadskih praznika. Informaciju o praznicima kada je Ambasada zatvorena možete naći na naslovnoj strani ovog sajta.
Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Generalnom konzulatu R. Srbije u Torontu. Da li novi pasoš mogu da podignem u Ambasadi Srbije u Otavi?
Odgovor Ambasade: Pasoš možete da preuzmete jedino u predstavništvu u kome ste i podneli zahtev. S obzirom da ste podneli zahtev u Torontu, pasoš se može preuzeti isključivo u Torontu.
Pitanje: Zahtev za biometrisjki pasoš sam podneo u Ambasadi Srbije u Otavi. Putujem u Srbiju pa me interesuje da li bih mogao tamo da podignem moj novi pasoš?
Odgovor Ambasade: S obzirom da ste podneli zahtev u Ambasadi Srbije u Otavi, pasoš se može preuzeti isključivo u Otavi.
Pitanje: Podneo sam zahtev za pasoš za maloletnog sina. Da li je potrebno da njega dovodim u Ambasadu radi preuzimanja pasoša?
Odgovor Ambasade: Pasoš za maloletno dete preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Nije potrebno da sina dovodite u Ambasadu. Tom prilikom, neophodno je da poneste vaš pasoš, radi identifikacije, i pasoš vašeg sina radi poništenja istog.
Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li će Ambasada zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Ambasade: Ambasada ne zadržava pasoš već vam isti vraća nakon podnošenja zahteva.
Pitanje: Prilikom preuzimanja biometrijskog pasoša da li će Ambasada zadržati moj sadašnji pasoš?
Odgovor Ambasade: Ambasada ne zadržava pasoš. Isti se poništava i vraća vam se prilikom uručenja biometrijskog pasoša.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje biometrijskog pasoša
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari