| |     ћирилица | english  
Naslovna
Kontakt

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama):
9:00 - 13:00 časova

Adresa
21 Blackburn Avenue
OTAVA Ontario
K1N 8A2
KANADA
Lokacija/Mapa

Telefon:  + 1613 / 233-62-89, 233-6280
Faks:        + 1613 / 233-78-50

Е-mail: diplomat@serbianembassy.ca
Veb sajt: http://www.ottawa.mfa.gov.rs

IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
 

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE KOJI SU SE PRIJAVILI I DOBILI REŠENJE O PRIVREMENOM UPISU U BIRAČKI SPISAK  ZA GLASANJE U INOSTRANSTVU, DA JE ODLUKOM REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE U KANADI OTVORENO JEDNO BIRAČKO MESTO I TO U PROSTORIJAMA GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U TORONTU:
 
- 40 EGLINTON AVE. EAST, UNIT 701, 7th FLOOR, TORONTO, ON, M4P 3A2
 
U SUBOTU, 01. APRILA 2017. GODINE U VREMENSKOM INTERVALU  OD 07.00 DO 20.00 ČASOVA.
 
OBAVEZNO PONESITE SA SOBOM VAŽEČI SRPSKI PASOŠ ILI LIČNU KARTU.
 

PREDSEDNIČKI IZBORI 2017

O B А V Е Š Т Е Nј Е ZА UPIS U BIRАČKI SPISАK PОDАТKА О ТОМЕ DА ĆЕ BIRАČ GLАSАТI U INОSТRАNSТVU

Оbаvеštаvајu sе birаči kојi imајu bоrаvištе u inоstrаnstvu dа prеkо diplоmаtskо-kоnzulаrnоg prеdstаvništvа Rеpublikе Srbiје, nајkаsniје pеt dаnа prе dаnа zаklјučеnjа јеdinstvеnоg birаčkоg spiskа (11. mаrtа 2017. gоdinе), mоgu pоdnеti zаhtеv dа sе u јеdinstvеni birаčki spisаk upišе pоdаtаk dа ćе nа prеdstојеćim izbоrimа zа prеdsеdnikа Rеpublikе glаsаti u inоstrаnstvu.

Zаhtеv zа upis u јеdinstvеni birаčki spisаk pоdаtkа о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu оbаvеznо mоrа dа sаdrži slеdеćе pоdаtkе: imе, prеzimе i imе јеdnоg rоditеlја birаčа; јеdinstvеni mаtični brој birаčа; оpštinu, оdnоsnо grаd i аdrеsu prеbivаlištа birаčа u zеmlјi, kао i pоdаtkе о оpštini, оdnоsnо grаdu i аdrеsi bоrаvištа u inоstrаnstvu prеmа kојој ćе birаč glаsаti nа prеdstојеćim izbоrimа.

Diplоmаtskо-kоnzulаrnо prеdstаvništvо Rеpublikе Srbiје kоmе је pоdnеt zаhtеv zа upis u јеdinstvеni birаčki spisаk pоdаtkа о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu dоstаvlја zаhtеv nаdlеžnој оpštinskој, оdnоsnо grаdskој uprаvi pо mеstu prеbivаlištа birаčа u zеmlјi.

Pо dоnоšеnju rеšеnjа dа ćе birаč nа prеdstојеćim izbоrimа glаsаti prеmа mеstu bоrаvištа u inоstrаnstvu i upisu tоg pоdаtkа u јеdinstvеni birаčki spisаk, birаč sе nе upisuје u izvоd iz јеdinstvеnоg birаčkоg spiskа pо mеstu prеbivаlištа u zеmlјi, оdnоsnо upisuје sе u izvоd iz јеdinstvеnоg birаčkоg spiskа prеmа mеstu bоrаvištа u inоstrаnstvu.

Ukаzuје sе dа sе pоdаtаk о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu mоžе upisаti u јеdinstvеni birаčki spisаk sаmо zа licе kоје је vеć upisаnо u јеdinstvеni birаčki spisаk.

U slučајu dа licе kоје imа birаčkо prаvо niје upisаnо u јеdinstvеni birаčki spisаk zа оdlučivаnjе pо zаhtеvu zа upis pоdаtkа о tоmе dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu, nеоphоdnо је prеthоdnо sprоvеsti pоstupаk upisа u јеdinstvеni birаčki spisаk. Zаhtеv zа upis u јеdinstvеni birаčki spisаk, istоvrеmеnо sа zаhtеvоm zа upis pоdаtkа dа ćе birаč glаsаti u inоstrаnstvu, pоdnоsi sе diplоmаtskо-kоnzulаrnоm prеdstаvništvu Rеpublikе Srbiје kоје оbа zаhtеvа dоstаvlја nаdlеžnој оpštinskој, оdnоsnо grаdskој uprаvi prеmа pоslеdnjеm prеbivаlištu pоdnоsiоcа zаhtеvа prе оdlаskа u inоstrаnstvо, оdnоsnо pоslеdnjеm prеbivаlištu јеdnоg оd njеgоvih rоditеlја.

Таkоđе, оbаvеštаvајu sе birаči kојi imајu bоrаvištе u inоstrаnstvu dа mоgu prеkо diplоmаtskо-kоnzulаrnоg prеdstаvništvа Rеpublikе Srbiје pоdnеti оpštinskој, оdnоsnо grаdskој uprаvi pо mеstu njihоvоg prеbivаlištа u zеmlјi zаhtеv zа dаvаnjе оbаvеštеnjа о pоdаcimа kојi su о njimа upisаni u јеdinstvеni birаčki spisаk.

Uvid u јеdinstvеni birаčki spisаk mоžе sе izvršiti i еlеktrоnskim putеm nа zvаničnој intеrnеt strаnici Мinistаrstvа držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе –  www.mduls.gov.rs, unоšеnjеm pоdаtkа о јеdinstvеnоm mаtičnоm brојu grаđаnа.

 

Dragi posetioci,
Dragi kanadski prijatelji,
Dragi sunarodnici,


Kao veliku čast sam prihvatio diplomatsku misiju ambasadora Republike Srbije u Kanadi kao profesionalni i lični izazov. Čast mi je da službujem u G7 / G8 zemlji, zemlji koja je oslonac demokratskog i slobodnog sveta, pionir multikulturalizma, koja je šest puta bila članica Saveta bezbednosti UN, čije je globalno ekonomsko prisustvo i političko angažovanje  u međunarodnoj zajednici opšte priznato.

Obe zemlje, i Srbija i Kanada, su se borile rame uz rame kao saveznici u Prvom i Drugom svetskom ratu. Bili smo na pravoj strani istorije, platili veliku cenu i pretrpeli velike ljudske i materijalne gubitke. Slični izazovi postoje i danas.

Danas, Srbija ispunjava svoju ulogu lidera u promovisanju stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i Jugo-istočne Evrope i istovremeno daje svoj doprinos svetskom miru učestvujući u šest UN i dve EU međunarodne mirovne misije.

Sa jasnim programom za punopravno članstvo u EU 2020 godine, koje obuhvata strukturne, političke i ekonomske reforme, kao i duboke promene u srpskom društvu, mi želimo transformaciju naših potencijala u kapacitete.

Srpska ekonomija se oporavlja sporo ali sigurno, i nedavno sklopljen poslovni dogovor o izvozu kola iz Srbije za Kanadu, preko Zastava-Fiata u okviru Fiat-Krajsler projekta, je ujednačio našu ekonomsku i privrednu razmenu. Sa druge strane, veći broj kanadskih investitora je već prisutna na srpskom tržištu, posebno iz sektora kanadske ekspertize - rudarstva, energetike i poljoprivrede. Oni su dobro poznati po stručnosti i poslovnom integritetu. Moj zadatak je da njihov broj uvećam, kao i da otvorim vrata za srpske privrednike u Kanadi, posebno u domenu informatičkih tehnologija i proizvodnje hrane.

Ja sam ponosan što mogu da Vas pozdravim u ime više od 150.000 predstavnika srpske zajednice u Kanadi. Želja za boljim životom ili teška vremena su ih doveli ovde. Šansa za uspeh, mogućnost da se u Kanadi živi od svog rada, pošteno radi i zaradi, kao i otvoreno društvo ih je zadržalo. Oni su među vama ili su vaši prvi susedi.

Dragi prijatelji,

Savezništvo nas je spajalo kroz istoriju,
Moderna vremena i globalizacija su nas učinile susedima,
Zajednički interes rodio je partnerstvo,
Neka ga budućnost potvrdi.

Živela Srbija, živela Kanada!

 Predaja akreditiva Mihaila Papazoglua u Otavi

 

Papazoglu predao akreditive

Novi ambasador republike Srbije u Kanadi Mihailo Papazoglu predao je akreditive Dejvidu Džonstonu, federalnom predstavniku monarha-kraljice Elizabete druge u Rido Holu u Otavi. Ambasador Papazoglu preneo je pozdrave rukovodstva Srbije i potvrdio spremnost Srbije za jačanje bilateralnih odnosa. On je, takođe, naglasio značaj uspostavljanja konkretnih koraka u saradnji dve države u rešenju viznog režima, kako se ne bi stalno kretalo od početka.

Ambasador Papazoglu je istakao da je akcenat u odnosu između dve zemlje na ekonomskoj saradnji, i objasnio da je izvoz Fijata izbalansirao ekonomsku razmenu između Kanade i Srbije. On je Džonstona podsetio da su Kanada i Srbija bile savezenici u oba svetska rata i to na pravoj strani, a na budućnosti je da da pečat toj saradnji. Ambasador Srbije ponovo je uputio poziv Kanadi da uzme učešće na međunarodnoj donatorskoj konferenciji koju zajedno organizuju Srbija i Bosna i Hercegovina 16. jula u Briselu. Inače, do kraja godine, očekuje se poseta ministra inostranih poslova Kanade Džona Berda Srbiji.

Zvanični predstavnik kraljice Elizabete II Dejvid Džonston čestitao je ambasadoru Papazoglu na prvoj diplomatskoj misiji u ulozi ambasadora.

" Siguran sam da će vaše bogato diplomatsko iskustvo kao i to što govorite engleski i francuski biti vaše prednosti na dužnosti ovde u Kanadi. Nadam se da ćete naći načina da sa nama Kanađanima podelite vaše znanje o srpskoj kulturi, a siguran sam da ćete u nama imati zainteresovanu publiku za nova saznanja", rekao je Džonston prilikom predaje akreditiva novog ambasadora Srbije.

Poruka narodu Srbije

Džonston je zamolio ambasadora Papazoglua da prenese simpatije i dobre želje narodu Srbije u momentu kada se suočava sa posledicama tragičnih poplava u zemlji.
"Snažna povezanost naša dva naroda stvaraju osnovu za uspostavljanje veza i odnosa na ekonomskom, obrazovnom i kulturnom planu i ja sa zadovoljstvom očekujem njihovo unapređenje u narednim godinama", istakao je prilikom predaje akreditiva ambasadora Papazoglua.

http://www.vesti-online.com/Dijaspora/drzava/Kanada/Vesti/415909/-Papazoglu-predao-akreditive

Пријем - г-ђа. Ђурђа Папазоглу, Њ.Е. Михаило Папазоглу, г-ђа. Трудо и г. Џастин Трудо,  Децембер 2015, Отава


Г. Ивица Дачић, ППВ и МСП Републике Србије и г. Стефан Дион, Министар иностраних послова Канадe, Mинистарски састанак ОЕБС, 3. и 4. децембар, 2015 у Београду, Србија


Komemoracija 75 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa izmedju Kanade i Srbije 


 

 

 

 

 

 

 

   

Premijer Kanade, Stiven Harper i Nj.E. Mihailo Papazoglu, Ambasador Republike Srbije na obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svetskog rata za Veliku Britaniju i zemlje Komonvelta, 4. avgust 2014   Ministar spoljnih poslova Kanade, Džon Berd i Nj.E. Mihailo Papazoglu, Ambasador Republike Srbije, na proslavi Dana državnosti Kanade, 1. jul 2014 

 

                                                                                                                            
                                                             
                 
     
 

 


Verzija za štampu
Kontakt
Kontakt
Praznici
Počasni konzuli