Printer Friendly Version ВЛАДА СЕНТ ВИНСЕНТА И ГРЕНАДИНА УКИНУЛА ВИЗЕ ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ @ 12 September 2018 04:43 PM
Влада Сент Винсента и Гренадина је донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Србије, носиоце свих пасоша, за улазак и боравак на територији Ст. Винсента и Гренадина, до 30 дана, у периоду од годину дана. Одлука је ступила на снагу 21. фебруара 2018. године.